Studia Podyplomowe o Specjalności

Budowa i Eksploatacja Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

 

W przypadku naboru zajęcia realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Prowadzone są na terenie UTP oraz w obiektach poza Bydgoszczą. Zakres studiów obejmuje podstawy ekoprojektowania, efektywności energetycznej, metodyki badań i działanie wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii w laboratoriach oraz obiektach rzeczywistych. Rozwiązanie oryginalnego zadania i obroną pracy dyplomowej są podstawą uzyskania certyfikatu ukończenia studium. Program obejmuje 200 godzin zajęć w tym: wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria komputerowe i projekty praktyczne.

Absolwent studiów podyplomowych budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii będzie dysponował wiedzą w zakresie ich typologii, efektywności oraz kosztu procesu wytwarzania energii, monitorowania oraz korzyści środowiskowych. Ponadto wiadomościami pozwalającymi na analizę potrzeb energetycznych obiektów i optymalny wybór adekwatnego odnawialnego źródła energii. Nabyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom doradztwo i projektowanie w zakresie wyboru i realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii.

Absolwent będzie przygotowany do: rozwiązywania problemów zdecentralizowanej ko- i poligeneracji energii, ekoprojektowania technologii odnawialnych źródeł energii, jej wykorzystywania w skali mikro (gospodarstwa domowe) i makro (osiedla, zakłady przemysłowe); samodzielnego szacowania potrzeb energetycznych obiektów, analizy porównawczej kosztów energii tradycyjnej i odnawialnej; oraz bilansowania i zarządzania środowiskowego cyklem życia nośników energii. Narzędziami postępu i rozwoju są metody optymalizacji konstrukcji OZE, przetwarzania energii, kosztów, wyboru źródeł energii i ich użycia w warunkach lokalnych, strategie planowania procesów inwestycyjnych, opracowania biznes planów oraz pozyskiwania środki finansowych na realizację projektów.

Absolwenci posiadają kompetencje do podjęcia pracy na stanowiskach: kierowniczych i specjalistów ds. energii odnawialnej w administracji samorządowej, budownictwie, ciepłownictwie, w sektorze bankowym i finansowym (jako doradcy), w firmach związanych z branżą energetyczną oraz do rozpoczęcia własnej działalności doradczej i usługowej.

 

Realizowane przedmioty:

        1.            Monitorowanie i bilansowanie energetyczne technologii

        2.            Innowacje, rozwój i finansowanie OŹE

        3.            Zarządzanie środowiskowe i ekoprojektowanie OŹE

        4.            Termodynamika spalania OŹE - biomasa

        5.            Aplikacje terenowe siłowni wiatrowych

        6.            Obliczenia cieplne - pompy ciepła

        7.            Instalacje i systemy solarne oraz fotowoltaiczne

        8.            Mechanika małych elektrowni wodnych

        9.            Seminarium dyplomowe

     10.            Praca dyplomowa

Dodatkowych informacji na temat studiów podyplomowych w tej specjalności udziela:

Kierownik studiów: Dr inż. Adam Mroziński, tel.: 52 3408453, e-mail: adammroz@utp.edu.pl

 

   Uwaga! Obecnie na te Studia Podyplomowe nie uruchomiono rekrutacji...