Inżynieria Odnawialnych ródeł Energii

 

 

Studia z zakresu Inżynierii Odnawialnych ródeł Energii można kontynuować na poziomie magisterskim w ramach specjalnoœci utworzonej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn